Журналистика

1. Мамандық және мамандандыру
2. Кәсіби міндет және позициялы жұмыс мүмкіндіктері
3. Орташа жалақы
4. Кәсіби қауымдастықтар
5. Ұқсас карьералық интернет-сайттар
6. Әлеуетті жұмыс орны, интернатуралар, ары қарай жұмысқа орналасу мақсатымен қосымша табыс (оқу барысында)
7. Стажировкалар /тренингтер/сертификат берілетін қосымша білім